Biển chữ nổi – Mặt tiền M20

Bài viết trước đó Biển chữ nổi – Mặt tiền M21
Bài viết sau đó Biển bạt decal mẫu 04