Biển chữ nổi – Mặt tiền M10

Bài viết trước đó Biển chữ nổi – Mặt tiền M1
Bài viết sau đó Chữ innox, Alu, Mica M01