Biển chữ nổi – Mặt tiền M08

 

Bài viết trước đó Biển Led – biển matrix M02