Biển chữ nổi – Mặt tiền M12

Bài viết trước đó Biển Led – biển matrix M04