Chữ innox, Alu, Mica M01

Bài viết trước đó Biển chữ nổi – Mặt tiền M10
Bài viết sau đó Chữ innox, Alu, Mica M06